13 oktober 2021

Workshop internationale tewerkstelling

Komt een Europese werknemer in uw Belgische vestiging werken of gaat een Belgische werknemer in een ander Europees land aan de slag? Dan is inzicht in de sociale, fiscale en arbeidsrechtelijke aspecten van internationale tewerkstelling onmisbaar voor uw HR-afdeling.

Bij elke vorm van internationale tewerkstelling dient u immers rekening te houden met een specifieke wetgeving. Bovendien kan het zijn dat de huidige Corona crisis een aantal gevolgen heeft voor de internationale tewerkstelling in uw bedrijf. In deze workshop staan we stil bij de algemene sociale, fiscale en arbeidsrechtelijke aspecten van internationaal tewerkstellen in Europese context, en bij een aantal belangrijke aandachtspunten vanuit Covid-19. Ook wordt nader ingegaan bij de gevolgen van Brexit.

Na het volgen van deze workshop:

  • beschikt u over het juiste referentiekader om de internationale tewerkstelling van personeel met verstand van zaken aan te pakken
  • weet u precies wat te doen om niet voor onaangename verrassingen te komen staan inzake internationale tewerkstelling
  • bent u op de hoogte van de actuele thema’s rond Europees tewerkstellen, waaronder de impact van
    Covid-19.

Programma

Sociale zekerheid

•    Welke wetgeving is van toepassing bij een internationale tewerkstelling binnen en buiten Europa? 
•    EU-verordening: de algemene regel en de uitzondering (gelijktijdige tewerkstelling vs. detachering) 
Internationale verloning, loon- en arbeidsvoorwaarden
•    Welke wetgeving (thuisland/gastland) is van toepassing en kan de werknemer/werkgever kiezen? 
•    Internationale vergoedingen, korte termijn/lange termijn? Brutoloon of nettoloongarantie ?
•    Hanteert u de loon- en arbeidsvoorwaarden van het gastland of het thuisland? Is dit een keuzevrijheid? 

Verplichtingen n.a.v. omzetting detacheringsrichtlijn

•    Algemeen, Nederland, Frankrijk en Luxemburg 
•    A1 document, limosa, verbindingspersoon 

Fiscaliteit

•    In welke staat is men inwoner? 
•    Waar is het werknemersloon belastbaar?
•    Analyse van het werknemersartikel in het dubbelbelastingverdrag
•    Salarissplitsing vs. gesplitste taxatie
•    Fiscale regeling voor expats (“statuut buitenlands kaderlid”) en voordelen hieraan gekoppeld 
•    Fiscale regeling voor grensarbeiders 
•    Bedrijfsvoorheffing en personenbelasting 
•    Administratieve verplichtingen en de implementatie in de payroll 

Covid-19 en internationale tewerkstelling - Aandachtspunten

Wanneer?

13 oktober 2021 - 09:00 tot 12:00

Waar?

VOKA Oost-Vlaanderen
Lammerstraat 18
9000 Gent
Belgie