Ondersteuning voor Europese mobiele werknemers

De Europese Arbeidsautoriteit (European Labour Authority - ELA) zorgt ervoor dat de EU-regels rondom het vrij verkeer van werknemers en de coördinatie van de sociale zekerheid worden nageleefd op een eerlijke, eenvoudige en effectieve manier. Op deze wijze is de Europese interne markt toegankelijker gemaakt voor burgers en bedrijven.

Op dit moment wonen en werken ongeveer 17 miljoen Europese burgers in een andere lidstaat. Dit is twee keer zo veel als 10 jaar geleden. De EU heeft diverse verordeningen en regelingen geïntroduceerd rondom de thema’s waarmee deze burgers te maken krijgen. Denk aan thema’s zoals mobiliteit, het vrij verkeer van werknemers, het detacheren van werknemers en de coördinatie van de sociale zekerheidstelsels.

Tussen de EU-lidstaten is coöperatie en uitwisseling nodig tussen de bevoegde autoriteiten voor de controle op de naleving van genoemde wet- en regelgeving. Daarnaast is samenwerking essentieel voor onder meer het uitvoeren van controlewerkzaamheden en training te geven aan betrokken medewerkers inzake grensoverschrijdende casussen.

Voor meer informatie over de oprichting van ELA en haar werkzaamheden klik op deze link.