Welk beroep wil je uitoefenen?

Met 460 kilometer aan grensgebied zit er flink wat potentie om de krappe arbeidsmarkt aan te pakken. Meer arbeidsmobiliteit over de Vlaams-Nederlandse grens en een betere aansluiting van vraag en aanbod van werk in grensregio’s. Met dat doel werkt het project Werkinzicht aan het helder in beeld brengen van grensoverschrijdende arbeidsmarktinfo voor werkzoekenden, werkgevers en andere stakeholders.

Op 19 november presenteerde het project de eerste inspirerende prototype-dashboards met grensoverschrijdende arbeidsmarktinformatie. Deze maken de aangeboden vacatures en beschikbare krachten op eenvoudige wijze zichtbaar en vergelijkbaar voor werkgevers en werkzoekenden aan beide kanten van de grens. Een belangrijke en innovatieve samenwerking van CBS, VDAB, Steunpunt Werk en UWV Werkbedrijf.

Nieuwsgierig geworden naar deze dashboards?

  • Ben je werkzoekend of werkgever kijk op de dashboard Jobinzicht
  • Zoek je statistische data over de bereopsbevolking of grenspendel tussen Vlaanderen en Nederland kijk op de dashboard WerkInzicht