Werkopportuniteiten

In het grensgebied van Vlaanderen en Nederland zijn er veel openstaande vacatures. We zien dan ook dat werkgevers in de grensstreek veel grensarbeiders in dienst hebben. Vooral in de sectoren Transport & Logistiek en de Industrie.

Kansrijke werkopportuniteiten in de grensstreek van Eures Scheldemond

VDAB (Vlaanderen) en UWV (Nederland) stellen regelmatig overzichten samen van beroepen waar weinig werkzoekend aanbod voor is. In Vlaanderen de zogenaamde knelpuntberoepen. In Nederland de kansrijke beroepen. Hoe je het ook noemt deze jobs bieden uiteraard de meeste kansen om werk te vinden in de grensstreek. Kijk voor de Vlaamse knelpuntberoepen op: www.vdab.be/trends/knelpuntberoepen. Ondanks de coronacrisis zijn er nog steeds beroepen met moeilijk vervulbare vacatures in de grensstreek. Naast de sectoren Transport, Logistiek & Industrie zijn er volop (omscholings) mogelijkheden in de Zorg. 

Overstappen naar een ander beroep

Denk je aan een carrière switch? Dan is het verstandig je te verdiepen in de mogelijkheden. Eures kan loopbaanadvies verlenen en samen met jou het antwoord vinden op vragen zoals:

  • Wat zijn mijn sterke punten?
  • Wat is voor mij belangrijk in mijn werk?
  • Wat kan ik nog niet maar wil ik wel gaan leren?

Voor bepaalde beroepen met moeilijk vervulbare vacatures zijn er zijinstroomprojecten. Dat maakt de overstap relatief gemakkelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie over omscholing en bijscholing.

Overweeg eens te kijken naar een functie in een andere sector die niet direct aansluit op jouw werkervaring of opleiding. Er zijn voldoende scholingsregelingen waarvan je gebruik kunt maken.

Woon je in Nederland kijk dan op:
www.werk.nl/werkzoekenden/solliciteren/ontwikkel-uzelf/opleiding

Woon je in Vlaanderen kijk dan op:
www.vdab.be/opleidingen

De opleidingen van de VDAB staan ook open voor Nederlandse grensstreekbewoners. Meer informatie over opleidingen bij VDAB? Neem contact op met één van onze Eures adviseurs en ga aan de slag met het verrijken van jouw competenties!

Effecten Corona op de arbeidsmarkt

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Verwacht wordt dat de werkloosheid aan beide zijde van de grens zal toenemen in 2021. Er zullen dus veel mensen op zoek moeten gaan naar ander werk in een ander beroep. Het helpt daarbij om te weten in welke beroepen er onvoldoende baankansen zijn. In deze beroepen zal het lastiger zijn (en mogelijk meer tijd kosten) om werk te vinden.

Sommige beroepen bieden al langer beperkte kansen, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met digitalisering of omdat het beroep (te) populair is onder scholieren/studenten en werkzoekenden. Andere beroepen behoren tot de minst kansrijke beroepen omdat ze in 2020 flink getroffen zijn door de Coronamaatregelen. In beide gevallen blijven de baankansen naar verwachting (voorlopig) beperkt. Wel is het denkbaar dat de kansen in de ‘door Corona getroffen’ beroepen verbeteren zodra Coronamaatregelen blijvend worden versoepeld. Dit overzicht richt zich op de arbeidsmarktsituatie in Nederland. Gelet op de vele overeenkomsten met de arbeidsmarkt in België is het overzicht ook goed te gebruiken door werkzoekenden in Vlaanderen.